RRD 2012-2013

2012 metų Retųjų ligų dienos asociacijos kreipimosi į valdžios institucijas ir iniciatyvių bei geranoriškų gydytojų darbo rezultatas – Nacionalinis veiklos, susijusios su retosiomis ligomis, PLANAS bei Kauno klinikose pradėtas formuoti vaikų nervų-raumenų ligų skyrius, vadovė Prof. dr. Nerija Vaičienė-Magistris.