Sraunijos vasaros stovykla 2019

Jau ketvirtą vasarą Sraunijos šeimos keturias dienas kartu praleido Monciškėse.