Miopatija

Diušeno raumenų distrofija

Charcot-Marie-Tooth

Bekerio raumenų distrofija

Liemens-galūnių raumenų distrofija

Spinalinė raumenų atrofija

Miotoninė distrofija

Aukokime