Tarptautinė neįgaliųjų diena 2016

KVIEČIA 

 

Į  PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ IR APSKRITOJO STALO DISKUSIJĄ

        

„Neįgalūs vaikai taip pat nori mokytis – kartu negalią paverskim galia“

2016 m. gruodžio 1 d. 16 val.

KTU Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakultete, 106 auditorijoje.

 
 
Konferenciją organizuoja Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacija „Sraunija“ ir KTU Edukacinės Kompetencijos Centras.
 
Konferencijos forma – asociacijos „Sraunija“ fotografijų paroda, atkurianti fizinę negalią turinčių mokinių situacijas, lektorių pranešimai ir diskusija su švietimo bendruomene.
 
Konferencijos tikslas – sukviesti Kauno miesto ir Kauno rajono švietimo bendruomenę – tuos, kurie tiesiogiai susiję su neįgalių vaikų integracija švietimo ir ugdymo įstaigose. Siekiant supažindinti su fizinę negalią turinčių vaikų medicininiais, psichologiniais, socialiniais ypatumais, ugdymo ir mokymosi motyvacija ir poreikiais, pasidalinti geraisiais pavyzdžiais ir problemomis bei jų sprendimo būdais paruošti pranešimai šiomis temomis:
 
⦁„Fizinės negalios įtaka mokslo rezultatams: kiek lemia požiūris?“ Pranešėja – Vaikų retų ligų asociacijos valdybos narė, LSMUL Kauno klinikų vaikų neurologė Milda Dambrauskienė. Trukmė 15 min
 
⦁„Vaikų, sergančių genetinėmis nervų – raumenų ligomis, kognityviniai gebėjimai. Ar tikrai pagal juos vertinami vaikai?“ Pranešėja – LSMUL Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės psichologė Aistė Mitaitė. Trukmė 15 min
 
⦁ „Vaikų su judėjimo sutrikimais ugdymo psichosocialinės aplinkos dimensijos“. Pranešėja – Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto prodekanė dr. Zita Baužienė. Trukmė 20 min
 
⦁„Neįgalus vaikas mokykloje – problema ar vertybė?“ Pranešėja – Veršvų vidurinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktorės funkcijas, Gita Žukovskienė. Tukmė 15 min.  
 
⦁„Fizinę negalią turinčių vaikų kelias į mokyklą“. Pranešėja – Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacijos „Sraunija“ vadovė Kristina Antanavičienė. Trukmė 15 min. 
 
⦁„Gerieji pavyzdžiai. Lietuvai nereikia laukti dešimtmečio.“ Pranešėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Justas Džiugelis.Trukmė 20 min.
 
Apskritojo stalo diskusija. 
 
Konferencijos moderatorė: Kristina Antanavičienė
 
Dalyviai: Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių administracijų, švietimo skyrių, švietimo centrų, PPT vadovai ar jų atstovai, mokyklų vadovai ar jų atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Vaikų retų ligų asociacija
 
Registracija vyksta elektroniniu būdu:
 
 
Iškilus klausimams galite kreiptis: Kristina Antanavičienė, tel. 8 686 125 10, el.paštas: antanaviciene.kristina@gmail.com