Aktualu žmonėms su judėjimo negalia: techninės pagalbos priemonės tampa labiau prieinamos

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo nauja aprūpinimo judėjimo techninėmis pagalbos priemonėmis tvarka, papildytas priemonių sąrašas naujomis, inovatyvesnėmis priemonėmis, išplėstas sąrašas priemonių, kurių įsigijimui judėjimo negalią turintys asmenys galės gauti kompensacijas. Kai kurių priemonių įsigijimas bus kompensuojamas dažniau. Mažinama administracinė našta, beveik visas priemones žmonės su negalia galės įsigyti savarankiškai, arba jas gauti Techninės pagalbos neįgaliesiems centre ar savivaldybėje. Padidintos kai kurių priemonių įsigijimo išlaidų  kompensacijos.

„Labai svarbu, kad žmogus su negalia galėtų pats pasirinkti jo individualius poreikius atliepiančią judėjimo techninės pagalbos priemonę. Nauja tvarka, aiškesni ir lankstesni priemonių skirstymo kriterijai nukreipti būtent šia linkme. Tai dar vienas žingsnis geresnių galimybių žmonėms su negalia link: savarankiškai gyventi bendruomenėje, mokytis, dirbti“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad gerinant ir didinant specialių poreikių turinčių asmenų techninių pagalbos priemonių prieinamumą, svarbu buvo atsižvelgti tiek į pacientų, tiek į medikų bei gydymo įstaigų interesus, ir sustyguoti procesą taip, kad administracinė našta jiems mažėtų.

„Ne vienas gydytojas man asmeniškai minėjo, kad nemaža pacientų dalis, norėdama gauti vieną ar kitą priemonę, turi minti gydymo įstaigų slenkstį, taip ilginant eiles. Biurokratinė našta dažnai lemia aptarnavimo kokybę bei mažina galimybę pasinaudoti pagalba. Dabar procesai skaitmenizuoti, atsisakoma medikų įsikišimo dalyje priemonių išdavimo, taip pat atsiranda didesnis paciento savarankiškumas. O tai gera žinia tiek medikams, tiek pacientams  – tiek dėl darbo krūvių, tiek dėl didesnio medicinos paslaugų prieinamumo“, – sako ministras A. Dulkys.

Praplėstas judėjimo techninės pagalbos priemonių, kurias galima bus įsigyti su kompensacija, sąrašas. Nuo liepos mėnesio beveik visas, t. y. daugiau kaip 40 priemonių galima įsigyti savarankiškai ir gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas. Anksčiau patiems galima buvo įsigyti tik 8 priemones, visas likusias galima buvo gauti iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ar savivaldybės įstaigos.

Techninės pagalbos priemonių sąrašas  papildytas naujomis priemonėmis, pavyzdžiui hibridiniu varytuvu, pagalbiniu ratu, mobiliu keltuvu su stacionare ar diržine sėdyne, sukamuoju disku ir kt.

Kai kurių judėjimo priemonių naudojimo laikas sutrumpintas. Pavyzdžiui elektrinį varytuvą ar dušo kėdutę dabar bus galima gauti kas 6 metai (buvo kas 8 metai), visas vaikų techninės pagalbos priemones galima bus gauti kas 4 metai.  Taip pat išlieka galimybė gauti kitą priemonę dėl pasikeitusių asmens individualių poreikių, nepasibaigus priemonės naudojimo terminui.

Keičiasi kompensacijų skaičiavimo tvarka. Judėjimo techninės pagalbos priemonių kompensacijos dydžiai bus apskaičiuojami pagal bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžius. Tokiu būdu, didėjant BSI dydžiui, atitinkamai didės ir kompensacijos suma. Iki šiol buvo nurodoma konkreti priemonės suma eurais.

Mažinama administracinė našta. Asmuo galės nusipirkti jam reikalingą judėjimo techninės pagalbos priemonę ir iš karto pateikti Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui šios priemonės įsigijimo dokumentus, t. y. atsisakoma reikalavimo iš pradžių gauti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sprendimą dėl įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo ir tik paskui pirkti. Ši tvarka negalios įsigyjant daugiafunkcį elektrinį vežimėlį, individualiai gaminamą vežimėlį ir papildomas vežimėlio dalis ir detales.

Susiaurintas sąrašas judėjimo techninės pagalbos priemonių, kurioms reikia pateikti išrašus iš medicinos dokumentų ir sąlygų, kuomet juos reikia pateikti. Taip pat numatyta, kad Techninės pagalbos neįgaliesiems centras turės galimybę asmens medicinos dokumentus patikrinti prisijungęs prie e.sveikata sistemos ir jei juose yra užfiksuota, kad asmuo turi judėjimo sutrikimus, jam nereikės papildomai kreiptis į jį gydantį gydytoją dėl papildomo medicinos dokumento išrašymo.

Kaip gauti kompensaciją? Norint gauti judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją, nusipirkęs priemonę, žmogus turi užpildyti prašymą ir pateikti reikiamus dokumentus (pvz., įsigijimo dokumentus, garantinį terminą, išrašą iš medicinos dokumentų). Tai galima padaryti atvykus į įstaigą, siunčiant dokumentus registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras per 18 darbo dienų išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo. Kompensacija bus išmokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

Jei kreipiamasi dėl kompensacijos skyrimo daugiafunkciam elektriniam vežimėliui, individualiai gaminamam vežimėliui ir papildomoms vežimėlio dalims ir detalėms, pirmiausia žmogus turi Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui pateikti išrašą iš medicinos dokumentų, kuriame nurodytas judėjimo sutrikimas ir užpildyti prašymą arba Techninės pagalbos neįgaliesiems centras šiuos duomenis patikrins e.sveikata sistemoje. Tai galima padaryti atvykus į įstaigą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių, per kuriuos žmogus gali įsigyti jam reikalingą judėjimo techninės pagalbos priemonę Lietuvoje ar užsienyje. Įsigijęs priemonę, žmogus turi pateikti jos įsigijimo dokumentus Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui.

Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis aprašą rasite čia: https://byt.lt/nAOP8

Atmintinės:

Judėjimo TPP aprūpinimas iš Centro asmenims

Judėjimo TPP kompensavimas asmenims

Daugiafunkcio ir individualiai pagaminto vežimėlio kompensavimas

Šaltiniai: tpnc.lt, socmin.lrv.lt